Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej – SAG ZP-15/2022

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 215 000 euro na:

Dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej

Znak sprawy: SAG ZP-15/2022

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci zintegrowanej platformy biochemiczno- immunochemicznej.

 

Pobierz dokumentację przetargową

 

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content