Dane teleadresowe

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

ul. Prosta 30

25-371 Kielce

Centrala: 41 2013 800;   fax: 41 2013 999;   e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

W sprawie przyjęcia pacjentów z innych szpitali prosimy o fax do gabinetu lekarskiego  na nr 41 2013864 czynny całą dobę.

Część administracyjna:

DziałNr telefonu / faksue-mail
Sekretariat Dyrekcji41 2013 802faks: 41 2013 999szpital@szpgin.kielce.pl
Dyrektor Naczelny41 2013 802r.szpak@szpgin.kielce.pl
p.o. Dyrektor d/s medycznych41 2013 802a.witczak@szpitalprosta.pl
Pielęgniarka Naczelna41 2013 818naczelna@szpgin.kielce.pl
Główna Księgowa41 2013 802m.koziala@szpgin.kielce.pl
Księgowość41 2013 804
Kasa41 2013 810
Płace41 2013 808
Sekcja Służb Pracowniczych41 2013 807m.nawara@szpitalprosta.pl
Sekcja Administracyjno – Gospodarcza – Pralnia41 2013 821
Radca Prawny41 2013 807
Statystyka Medyczna41 2013 838i.gornicka@szpgin.kielce.pl
InformatycyKierownik:   41 2013 99641 2013 99741 2013 998  msalag@szpgin.kielce.plm.rek@szpgin.kielce.pl
Sekcja Techniczna – kierownik41 2013 813r.klimczak@szpitalprosta.pl
Sekcja Techniczna – warsztaty41 2013 820
Położna ds. Higieny / Inspektor BHP41 2013 827bhp@szpgin.kielce.pl
Inspektor PPOŻ41 2013 826
Inspektor OC41 2013 827bhp@szpgin.kielce.pl

Część medyczna:

Centrala: 41 2013 800;    fax: 41 2013 864 (czynny całą dobę)  lub  41 2013 999 (7:00-15:00)

szpital@szpgin.kielce.pl

Oddział Ginekologiczno-PołożniczyNr telefonue-mail
Ordynator41 2013 880a.witczak@szpitalprosta.pl
Gabinet Lekarski Położniczy41 2013 863
Gabinet Lekarski Położniczy FAX41 2013 864 
Dyżurka pielęgniarska położnicza41 2013 860
Sala pooperacyjna położnicza41 2013 861
Pielęgniarka Koordynująca Odcinka Położniczego41 2013 862
Gabinet Lekarski Ginekologiczny41 2013 885
Dyżurka pielęgniarska ginekologiczna41 2013 882
Sala pooperacyjna ginekologiczna41 2013 882
Izba Przyjęć41 2013 890
Dyżurka pielęgniarska Patologii Ciąży i Położnictwa A41 2013 892
Dyżurka pielęgniarska Patologii Ciąży i Położnictwa B41 2013 893
Położna Koordynująca Odcinka Izby Przyjęć, Patologii Ciąży i Położniczego B41 2013 893
Sala Porodowa41 2013 85041 2013 854
Położna Koordynująca Sali Porodowej41 2013 851
Gabinet Lekarski AiIT z Blokiem Operacyjnym41 2013 871
Dyżurka pielęgniarska AiIT z Blokiem Operacyjnym41 2013 872
Pielęgniarka Koordynująca Odcinka AiIT z Blokiem Operacyjnym41 2013 870
Sala operacyjna ginekologiczna41 2013 873
Oddział Neonatologiczny/OPiITNNr telefonue-mail
Ordynator41 2013 930a.chojnacka@szpgin.kielce.pl
Gabinet Lekarski Neonatologiczny41 2013 931
Dyżurka pielęgniarska – łącznik41 2013 932
Dyżurka pielęgniarska – OPiITN41 2013 934
OIOM41 2013 934
wcześniaki41 2013 935
Pielęgniarka Koordynująca Odcinka Neonatologicznego41 2013 936
 
Sekretariat medyczny41 2013 840w.kwiatek@szpgin.kielce.pl

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIA / PRACOWNIANr telefonue-mail
Poradnia Patologii Noworodka i Retinopatii41 2013 920
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza41 2013 922
Odcinek Endokrynologiczno – Ginekologiczny41 2013 883
Poradnia Leczenia Niepłodności41 2013 911
Poradnia Patologii Ciąży41 2013 921
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi41 2013 921
Pracownia Diagnostyki Chorób Piersi, RTG41 2013 900
Apteka Zakładowa41 2013 828apteka@szpgin.kielce.pl
Kierownik Laboratorium41 2013 830laboratorium@szpgin.kielce.pl
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej41 2013 834laboratorium@szpgin.kielce.pl
Pracownia Badań Prenatalnych41 2013 835

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content