Ddostawa i instalacja rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem – SAG ZP-14/2021

Postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)

na dostawę i instalację rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy: SAG ZP-14/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezonansu magnetycznego o natężeniu stałego pola magnetycznego minimum 1,5 T wraz z wyposażeniem dodatkowym (klatka Faradaya, dostawa oraz montaż rury awaryjnego wyrzutu helu, dostawa i montaż systemu klimatyzacji oraz systemu wody lodowej, itp.) oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie rezonansu magnetycznego w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30

Pobierz dokumentację przetargowa

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content