Zakup i dostawa aparatu USG – SAG ZP-08/2022

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

na zakup i dostawę aparatu USG

w ramach projektu pod nazwą

„Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”

Znak sprawy: SAG ZP-08/2022

Pobierz dokumentację przetargową.

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content