Zakup i dostawa leków różnych – SAG ZP-25/2022

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na: zakup i dostawę leków różnych

Znak sprawy: SAG ZP-25/2022

Przedmiotem zamówienia jest: : Zakup i dostawa leków różnych z podziałem na części:

Zadanie nr 1 – Leki różne

Zadanie nr 2 – Leki różne

Zadanie nr 3 – Test diagnostyczny wykrywający płyn owodniowy w pochwie

Zadanie nr 4 – Wkładki silikonowe ginekologioczno-położnicze (pessary)

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content