Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP-18/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Znak sprawy: SAG ZP-18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części:
Zadanie nr 1 – Igły jednorazowego użytku, strzykawki, kaniule, mandryny, pojemniki na zużyte igły
Zadanie nr 2 – Igły do znieczuleń
Zadanie nr 3 – Zestawy do znieczuleń, łyżki światłowodowe
Zadanie nr 4 – Rękawiczki, fartuchy, ochraniacze z folii, elektrody żelowe, opaski identyfikacyjne, rurki intubacyjne
Zadanie nr 5 – Papier medyczny
Zadanie nr 6 – Maski anestetyczne, filtry oddechowe
Zadanie nr 7 – Golarki, cewniki, worki na mocz
Zadanie nr 8 – Wzierniki ginekologiczne j.u., szpatułki, szczoteczki, osłonki gumowe
Zadanie nr 9 – Rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji, testy, wskaźniki
Zadanie nr 10 – Ewakuatory, wkłady i pojemniki do ssaków
Zadanie nr 11 – Cewniki do HSG, aspirator do biopsji śluzówki, katetery inseminacyjne, próżnociągi położnicze
Zadanie nr 12 – Pułapka wodna, elektrody, układy oddechowe
Zadanie nr 13 – Zamknięty system pobierania krwi
Zadanie nr 14 – Maski krtaniowe

Pobierz dokumentację przetargową

 

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content