Zakup i dostawa środków do dezynfekcji – ZPO-03/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup i dostawa środków do     dezynfekcji” 

Znak sprawy: ZPO-03/2023

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego środków do dezynfekcji.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content