Zakup i dostawę gazów medycznych – SAG ZPO-05/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo    zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

            Zakup i dostawę gazów medycznych – znak sprawy: SAG ZPO-05/2022

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakupu i dostawa gazów medycznych obejmujących tlen ciekły medyczny wraz z dzierżawą zbiornika, tlenu sprężony medyczny, dostawę podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli i transportem.

Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi dla:

– tlenu medycznego ciekłego – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– tlenu medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– tlenu medycznego sprężonego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– podtlenku azotu butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– dwutlenku węgla medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content