Zakup i dostawę odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym – SAG ZP-15/2023

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Zakup i dostawę odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym

Znak sprawy: SAG ZP-15/2023

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) mikrokart żelowych i odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content