Zakup i dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy -SAG ZPO-01/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup i dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy

Znak sprawy: SAG ZPO-01/2023

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) pasków do analizy mocz u wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content