Zakup i dostawę płynów infuzyjnych – ZPO-08/2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

„zakup i dostawę płynów infuzyjnych”

Znak sprawy: ZPO-08/2024

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content