Zakup i dostawę płynów infuzyjnych – ZPO-10/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo    zamówień       publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

            „Zakup i dostawę płynów infuzyjnych”

Znak sprawy: ZPO-10/2022

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content