Zakup i dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych – SAG ZP-14/2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie: podstawowym na podstawieart. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
na zakup i dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Znak sprawy: SAG ZP-14/2022

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.

Pobierz dokumentację przetargową

 

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content