Zakup i dostawę środków do dezynfekcji – ZPO-07/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129) na:

„Zakup i dostawę środków do dezynfekcji”

Znak sprawy: ZPO-07/2022

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego środków do dezynfekcji.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content