Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej – SAG ZP-08/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej

Znak sprawy: SAG ZP-08/2021

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content