Dostawę odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów  do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej – SAG ZP-03/2022

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

 dostawę odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów  do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej

 Znak sprawy: SAG ZP-03/2022

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content