Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych – SAG ZP-04/2024

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Znak sprawy: SAG ZP-04/2024

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przez okres 24 miesięcy.

Pobierz dokumentację przetargową.

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content