Zakup i dostawa odczynników do badań prenatalnych – ZPO-06/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup i dostawę odczynników do badań prenatalnych”

ZPO-06/2023

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakup i dostawa dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Świętokrzyskim Centrum matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach odczynników do badań prenatalnych do aparatu DelfiaXpress 6000 Immunoanalyzer.

Zadanie nr 1 – Odczynniki do aparatu DelfiaXpress 6000 Immunoanalyzer

Zadanie nr 2 – Kontrola oraz kontrola zewnętrzna do badań prenatalnych (pierwszy i drugi trymestr).

Zadanie nr 3 – Kontrola zewnętrzna TORCH (prenatalne badanie wystąpienia ryzyka zakażeń wrodzonych)

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content