Zakup i dostawę leków różnych – SAG ZP-11/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

Zakup i dostawę leków różnych

Znak sprawy: SAG ZP-11/2021

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content