Zakup i dostawę stołów operacyjnych – SAG ZP-01/2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie: podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                                             (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

na zakup i dostawę stołów operacyjnych

Znak sprawy: SAG ZP-01/2024

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i instalacja stołów operacyjnych w ilości 2 sztuk

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content