Postępowaniu konkursowye nr 01/2024 na świadczenie usług medycznych

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 01/2024 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie biopsji gruboigłowej, biopsji mammotomicznej piersi i opisu wykonywanych badań MR

(Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej)

Pakiet nr 2

Wykonywania badań histopatologicznych w tym wykonywanie badania śródoperacyjnego intra;

Czas trwania umowy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Pobierz dokumenty przetargowe

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content