Zakup i dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora” – ZPO-05/2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Znak sprawy: ZPO-05/2024

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) odczynników hematologicznych oraz materiałów do kontroli i kalibracji wraz z dzierżawą analizatora do hematologii z CRP.

Pobierz dokumentację przetargową

 

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content