Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów – SAG ZP-17/2023

Specyfikacja Warunków Zamówienia

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym       bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

na: świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów

Znak sprawy: SAG ZP-17/2023

 

Przedmiotem zamówienia jest: Całodobowe wyżywienie pacjentów w systemie ciągłym obejmujący wszystkie dni tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach i obejmuje:

4.1.1. Przygotowanie posiłków w kuchni Wykonawcy dopuszczonej do użytkowania na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych.

4.1.2. Dostarczenie posiłków do siedziby Zamawiającego, a następnie na poszczególne oddziały Szpitala.

4.1.3. Odbiór resztek pozostałych po każdych dostarczonych posiłkach.

4.1.4. Odbiór, mycie, dezynfekcja/wyparzanie naczyń transportowych.

4.1.5. Przygotowanie próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych.

4.1.6. Dostarczanie posiłków na poszczególne odcinki/oddziału Położniczo-Ginekologicznego w  Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Podstawą do określenia ilości posiłków  i rodzaju diet na poszczególne odcinki/oddziały będą zamówienie przekazywane telefonicznie przez pracownika Zamawiającego do godz.14ºº na dzień następny z możliwością korekty (+/-) w dniu dostawy.

– śniadania       – do godz. 7ºº

– obiady           – do godz. 11ºº

– kolacje          – do godz. 15ºº

4.1.7. Posiłki powinny być dostarczane w odpowiednich pojemnikach spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Posiłki ciepłe, powinny być dostarczane w termosach transportowych utrzymujących odpowiednią temperaturę.

Pobierz dokumentację przetargową

 

 

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content