Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpitala Specjalistyczny w Kielcach – SAG-ZP24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) na:

na: ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpitala Specjalistyczny w Kielcach

Znak sprawy: SAG ZP- 24/2022

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content