Zakup i dostawa aparatu do znieczuleń i aparatu do badań urodynamicznych – SAG ZP-13/2023

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

na zakup i dostawę aparatu do znieczuleń i aparatu do badań urodynamicznych

Znak sprawy: SAG ZP-13/2023

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i instalacja aparatu do znieczuleń oraz aparatu do badań urodynamicznych.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content