Zakup i dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP-12/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Zakup i dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Znak sprawy: SAG ZP-12/2023

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content