Zakup i dostawa opatrunków i obłożeń operacyjnych – SAG ZP-16/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

zakup i dostawę opatrunków i obłożeń operacyjnych

Znak sprawy: SAG ZP-16/2022

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa opatrunków i obłożeń operacyjnych z podziałem na części:

Zadanie nr 1 – Materiały opatrunkowe niesterylne i kompresy, opatrunki sterylne

Zadanie nr 2 – Opatrunki sterylne i przylepce

Zadanie nr 3 – Materiały opatrunkowe sterylne

Zadanie nr 4 – Materiały opatrunkowe niesterylne

Zadanie nr 5 –  Zestawy do porodu, zestawy dla noworodka, koszule położnicze

Zadanie nr 6 – Ubrania chirurgiczne j.u, czepki, zestawy do zabiegów, fartuchy chirurgiczne

Zadanie nr 7 – Prześcieradła chłonne, fartuchy wizytacyjne

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content