Zakup i dostawa płynów infuzyjnych – ZPO-08/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup i dostawę płynów infuzyjnych”

znak sprawy: ZPO-08/2023

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content