Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP-14/2023

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym       bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Znak sprawy: SAG ZP-14/2023

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części:

Zadanie nr 1 Igły jednorazowego użytku, strzykawki, kaniule, pojemniki na zużyte igły oraz pozostały asortyment opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 2 Igły  do znieczuleń, zgodne z opisem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 3 Zestawy do znieczuleń, łyżki światłowodowe zgodne z opisem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ.    

Zadanie nr  4 Rękawiczki foliowe, fartuchy foliowe, ochraniacze z folii, elektrody żelowe, opaski identyfikacyjne, rurki intubacyjne oraz pozostały asortyment określony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 5 Papier medyczny zgodny z opisem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 6 Maski anestetyczne i filtry oddechowe zgodne z opisem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 7 Cewniki, pojemniki Redon zgodne z opisem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 8 Wzierniki ginekologiczne  j.u., szpatułki, szczoteczki, osłonki gumowe na głowicę USG oraz pozostały asortyment opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 9 Rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji, testy, wskaźniki oraz pozostały asortyment opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 10 Ewakuatory, wkłady i pojemniki do ssaków zgodne z ilościami określonymi w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 11 Cewniki do HSG, aspirator do biopsji śluzówki, katetery inseminacyjne, próżnociągi położnicze opisane  w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 12 Pułapka wodna, układy oddechowe oraz pozostały asortyment określony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Zadanie nr 13 Zamknięty system pobierania krwi zgodny z opisami i ilościami określonymi w Załączniku nr 2 do SWZ

Zadanie nr 14 Maski krtaniowe zgodne z ilościami opisanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content