Zakup i dostawę gazów medycznych – SAG ZPO-06/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SAG ZPO-06/2022

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakupu i dostawa gazów medycznych obejmujących tlen ciekły medyczny wraz z dzierżawą zbiornika, tlenu sprężony medyczny, dostawę podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli i transportem.

Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi dla:

– tlenu medycznego ciekłego – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– tlenu medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– tlenu medycznego sprężonego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– podtlenku azotu butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– dwutlenku węgla medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content