Zakup i dostawa jednorazowego neonatologicznego sprzętu medycznego – SAG ZP-03/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

zakup i dostawę jednorazowego neonatologicznego sprzętu medycznego

Znak sprawy: SAG ZP-03/2023

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa jednorazowego neonatologicznego sprzętu medycznego z podziałem na części:

Zadanie nr 1 – Kaniule do wkłuć obwodowych naczyń żylnych dla noworodków oraz pozostały asortyment

Zadanie nr 2 – Cewniki, filtry, prowadnice, zestawy ZOP

Zadanie nr 3 – Cewniki, zestawy do drenażu

Zadanie nr 4 – Jednorazowe mankiety noworodkowe, czujniki saturacji, okularki do fototerapii

Zadanie nr 5 – Układy oddechowe dla noworodków, czapeczki, maski

Zadanie nr 6 – Czujniki jednorazowe

Zadanie nr 7 – Smoczki do karmienia noworodków

Zadanie nr 8 – Akcesoria do karmienia

Zadanie nr 9 – Stabilizator rurki intubacyjnej

Zadanie nr 10 – Łyżki światłowodowe jednorazowego użytku

Pobierz dokumentację przetargową

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content